hits

NRK har faktisk økt sin dekning av nyheter fra distriktene, men det vet du ikke om du bare ser tv.

«Me får finne oss i at synda er komen til jorda, men vi vil ikkje ha ho i fargar». Slik beskrev Einar Førde motstanden mot farge-tv, et par tiår før han selv fikk oppgaven med å styre NRK.

Da var det ikke farge-tv som ble oppfattet som en trussel, men frislippet av private radiokanaler. Førde tok grep, og førte NRK inn i det nye medielandskapet med kløkt og kraft.

«Einar i tre kanaler» ble slagordet for en kraftig utvidelse av tilbudet, noe som også medførte økte sendetider for NRKs lokalkontorer.

Når NRK igjen står foran store utfordringer, er det disse lokalsendingene som får merke det først. Omleggingen av de regionale tv-sendingene har skapt en proteststorm, særlig i distriktene.

Et Facebook-innlegg som krever at NRK går tilbake til sitt gamle opplegg, er til nå delt over 8.000 ganger, og en fersk meningsmåling for Nordlys og Nettavisen viser at hele 63 prosent av folk i Nord-Norge er svært negative til endringen.

Det er fullt forståelig, tre 5 minutter lange sendinger gir langt mindre dybde enn en samlet sending på 15 minutter.

Legg til at omleggingen til DA har gjort tilgjengeligheten for NRKs lokalradio dårligere i distriktene, og det er ikke rart at mange nå stiller spørsmålstegn ved måten NRK utfører sitt samfunnsoppdrag på.

Det fulle navnet på NRK er «Norsk Rikskringkasting». Mens de fleste andre land nøyer seg med å ha en kringkaster (BBC), eventuelt et radio/tv-selskap (Sveriges Radio), har vi lagt et «riks» til. Som for å understreke at NRK skal dekke hele landet.

Det har de lykkes med, og en av hovedårsakene til at NRKs fremdeles har en svært sterk posisjon i det norske folk er denne lokale tilstedeværelsen.

Derfor bør NRKs ledelse ta de reaksjonene som nå kommer på største alvor. I en tid der lisensen er under press, er det NRK minst av alt trenger å skyve fra seg sine mest trofaste seere og lyttere.

Det betyr ikke at alt av kritikk treffer.

Det er ingen tvil om at det tradisjonelle tv-tilbudet er svekket med tre korte i stedet for en lang sending. Ikke minst ettersom alle tre går på kveldstid, der det skjer svært lite lokalt mellom hver sending. Dermed blir det ofte de samme nyhetene som presenteres, litt ulikt innpakket.

Men kritikken bommer når det gjelder NRKs totale lokaltilbud.

Den siste tiden har for eksempel NRK Nordland nett-overført flere spennende, lokale debatter, og i høst ble det gjennomført timelange prøvesendinger på nett der alle tre nordnorske distriktskontorer deltok.

Ynkelig tilbud fra NRK

Av Vigdis M. Bendiktsen, kommentator i Nordlys Innlegget ble først publisert hos Nordnorsk debatt. Gjennom jula irriterte jeg meg over distriktsnyhetene i NRK. Sendingene som dekker både Troms og Finnmark, varte i fem minutter og ga stort sett ga null og niks av innhold.

Ikke alt av dette har vært like vellykket, men tar man med nett-tv har NRKs dekning av lokale nyheter utvilsomt økt i mengde de siste årene.

Denne vridningen skyldes at NRK må tilpasse seg en teknologisk revolusjon som er enda mer dyptgripende enn farge-tv og nærradioer.

Det NRK - og lineær-tv - nå står overfor ligner det som traff papir-avisene for noen år siden. Det førte til klart tynnere papiraviser og færre utgivelser. Mens tilbudet på nett ble kraftig forbedret.

Det er den samme «uttynning» av primærproduktet NRK nå gjør med sine lokale sendinger på lineær-tv. Kombinert med et utvidet tilbud på nett.

Det er flere ting å si om det valget. En ting er at NRK strengt tatt ikke trenger å ta kommersielle hensyn. Men hva vil skje med lisensen dersom NRK kun driver med en type lineær tv seerne flykter fra?

En annen er hva som vil skje med medier som er pukka nødt til å selge sitt stoff for å overleve, om NRK øker sitt lokale gratistilbud? Men det siste handler mer om hva NRK gjør på nett, en om de er der eller ikke.

For poenget er at NRK knapt har noe valg, nettet vil også for dem måtte bli fremtidens primærplattform.

Det betyr ikke at det som nå skjer med lokal-tv er en strategisk riktig.

Omleggingen begrunnes med at man ønsker å få flere unge mennesker til å se lokale tv-nyheter. Det er en merkelig begrunnelse, de unge vil uansett foretrekke å se dette på nett.

De som fremdeles vil ha lineært tv er nemlig de samme som vil ha papiravisen; de eldre. I forhold til denne målgruppen bommer man totalt.

Og i motsetning til papirleserne kan NRKs seere ikke si opp abonnementet og kjøpe et billigere på nett i stedet. NRK gjør derfor klokt i å lytte til signalene, og gå tilbake ti én, lengre lokal hovedsending hver kveld.

Ungdommen får man uansett best tak i på nett, dit synda for lengst har flyttet seg. Og kan nytes når man selv vil det.

3 kommentarer

So sant, so sant, det som verte sagt um synda. Synd i fargar er mykje illare enn synd i svart/kvitt, sjølv um me ikkje skal akseptera den synda hell'. Samstundes lyt me taka omsyn til at sjølvaste Rikskringkastinga ikkje kan gjere nokon gale val, slik at når dei vêl å gjere annsleisen i deira lokalsendingar lyt me berre lita på at det er rett, lika rett som det var å gjenga over åt sånn gild og sæl sånn DAB med den naudsynte stengjinga or FM-bandet som verknad. So hyll visdomen åt NRK, og gje dei det samfunnstenlege kringkastingsmonopolet attende so snøgt og stutt som råd er, sann. Jau!

Jeg ønsker meg en ren nyhetskanal som sender nyheter fra Norge og verden døgnet rundt. Jeg brukte å høre på NRK alltid nyheter, men den kanalen har blitt noe helt annet. Samtidig fant jeg ut at kanalen var fordummende. Man skulle jo tro at man ble rimelig oppdatert men jeg fant ut at det var mye viktige nyheter de ikke dekket. Etterhvert begynte kanalen å sende fra BBC, svensk radio og NRK tv (på radio) Jeg ble faktisk mer oppdatert på både innenriks og utenriks ved å følge distriktsnyhetene på TV om natta.

Det virker på meg som at Gjermund Eriksen ikke er så glad i nyheter og NRK er ikke lenger hva det var. Trenger vi tre, fire TV kanaler og 15-20 radiokanaløer i NRK? Ville det ikke blitt bedre om man konsentrerte seg om det man var god på og sentraliserte dette?

En annen ting med "alltid nyheter" var at jeg slapp å få hjenmmet mitt fullt av banning og stykt snakk som gjør meg sint og ødelegger humøret. Familier får problemer med barneoppdragelse ol.

Jeg tror derfor vi trenger, og jeg ønsker meg, en 100 prosent nyhetskanal og det trenger ikke være NRK. Hvem som helst! Privat næringsliv, milliardærer og andre interesserte burde gå sammen. Det finnes også et utall journalister som er sagt opp i innstrammingsprosesser som kunne trenge noe å gjøre.

La oss bli oppdatert og få vite hva som skjer.

NrK har også økt lisensen år etter år, og jeg ser ikke på tv. Den bare står der i et hjørne.

Ønsker abonnementordning, så kan de som vil ha kanalen, abonnere. Vi andre kan slippe.

Men det tør de ikke.... :)

Skriv en ny kommentar