hits

Vi må åpent kunne diskutere negative sider ved #Metoo også

Selv de mest lyssterke himmellegemer kan ha en mørk bakside. Det fjerner ikke deres gjenskinn, men forteller at fenomener består av mer enn det man umiddelbart kan se.

En av vår tids mest lyssterke fenomener er #Metoo-kampanjen, som har bidratt til å opplyse arbeidslivets og politikkens mørkeste kroker.

Den har allerede hatt enorme, positive konsekvenser og er i ferd med å endre maktforholdene på våre arbeidsplasser.

Den har rettet et søkelys mot seksuell trakassering som vi ikke kunne vært foruten, og er av mange utropt til en revolusjon.

Om det stemmer eller ikke er for tidlig å si, men om #Metoo faktisk er en revolusjon er det på sin plass med noen advarsler.

For er det noe historien viser oss er det at revolusjoner har en tendes til å ete sine barn. Derfor er det så vanskelig å forutsi hva som blir deres endelige resultat.

Den franske revolusjon startet som et opprør mot en eneveldig konge, og endte med Napoleons diktatur. Den russiske fjernet en svak tsar, og endte i Stalins terror.

En av de som kjenner sin revolusjonshistorie godt er kultursjef Åsa Linderborg i Aftonbladet, med sin bakgrunn fra radikal, svensk politikk.

Hun er en av de som klarest har advart mot #Metoos mulige skyggesider.

Det er særlig to trekk Linderborg advarer mot. Den ene er den demokratiske og presseetiske utfordingen som ligger i at alle varsler skal anses som sanne, uavhengig av om det foreligger dokumentasjon eller ikke.

Åsa Linderborg er en av de som klarest har advart mot Metoos mulige skyggesider.Foto: Frankie Fouganthin/Wikimedia commons

Det åpner for en form for moderne gapestokk.

Den andre er det underliggende bildet av kvinnelig seksualitet i deler av #Metoo, der kvinner utelukkende framstilles som ofre for en aggressiv mannlig seksualitet, uten skyld i det som skjer og uten en egen seksuell vilje.

Dette ligner på den kritikk 100 franske kvinner kom med i et felles opprop mot #Metoos «underliggende puritanisme».

Så langt har #Metoo rammet folk som har fortjent det. Etter en noe ufokusert start, har den primært konsentrert seg om de muligheter for seksuell trakassering som ligger i skjeve maktforhold. Det har åpenbart vært nødvendig.

Stort sett er forsøkene på å utvide rammene til også å gjelde folks privatliv blitt avvist, som da et klart flertall tok avstand fra ryktespredningen rundt Venstre-leder Trine Skei Grande.

Dette var aldri en #Metoo-sak preget av skjeve maktforhold, men en dumme-ting-vi-gjør-i-fylla-sak. Jeg tar meg likevel i å lure på om dette også ville vært oppfatningen om det var en mannlig politiker som hadde gjort det Skei Grande gjorde.  

Når man går fra makt til moral - som #Metoo i en del andre land legger opp til - oppstår et stort problem.

Det er nemlig ikke slik at antall seksuelle overgrep var mindre den gang vår seksualmoral var strengere, snarere tvert om.

Victoria-tidens ekstremt puritanske seksualmoral gikk hånd i hånd med rekordtall for menns bruk av prostituerte og voldtekt av tjenestefolk.

De som ikke vil bruke tid på å studere denne lange historien, kan laste ned en sesong av tv-serien Mad Men fra 1960-tallet.

Den absolutt mest dyptgående endring i vår seksualmoral siden da, er frigjøringen av kvinners seksualitet. Kvinner har fått en helt annen mulighet til både å oppsøke sex, nyte sex og ha nytte av sex.

Mye skyldes p-pillen, men også en økende aksept for at kvinner kan være seksuelt aktive.

Trine Skei Grande ble aldri noen del av Metoo, heldigvis. Men ville det skjedd om en mann hadde gjort det samme?

Som med alle andre revolusjoner har også denne hatt sine ofre, men sluttsummen er et mer likestilt og rikere samfunn, for begge kjønn.

Den gang vi hadde en streng seksualmoral ble jenter som havnet «i uløkka», sittende igjen med all skam og hele skylda. #Metoo snur på mange måter dette på hodet; nå er det mannen som må ta all skyld.

Men dypest sett baserer begge holdninger seg på en lignende forståelse av seksualitet: Menn er aggressive jegere som alltid søker å underlegge kvinnen sin seksuelle vilje, mens kvinnen er et passivt offer uten egen seksuell vilje.

Før fikk gjerne kvinnen all skyld, fordi hun likevel hadde utvist en slik vilje, og lokket mannen til umoralske handlinger.

Nå er forklaringen at mannen ikke selv evner å kontrollere sine lyster, og derfor bærer alt ansvar.

Åsa Linderborg avslutter sin artikkel om #Metoos bakside med å slå fast at «revolutionärens uppgift är inte att straffa den gamla ordningen, utan att bygga den nya. Misslyckas det uppstår kaos så folk till slut ropar efter vilken ordning som helst».

For slik er også mange revolusjoner, uansett hvor skinnende lyse de så ut i begynnelsen.

Nå er det fremdeles soloppgang for #Metoo, men de som ønsker at den skal fortsette med å skinne, gjør klokt i å lytte til advarselen fra Linderborg.

Etter ett år er det amerikanske folk i ferd med å gå lei Trumps absurde utbrudd

Da den kinesiske statsministeren Zhou en Lai i 1972 ble bedt om å vurdere effektene av den franske revolusjon 200 år før, svarte han at det var for tidlig å si.

Nå skal det hele ha vært basert på en misforståelse - Zhou trodde han kommenterte «studentrevolusjonen» i Paris fire få år før - men han har uansett et poeng: Effekten av historiske hendelser ser gjerne noe annerledes ut når man får dem på en viss avstand.

Det kan også være verdt å huske når man skal vurdere Donald Trumps første år ved makta.

Etter ett år med Donald Trump som president har både USA og verden klart seg rimelig bra.

 

Lørdag var det akkurat ett år siden Trump ble innsatt som USAs 45. president. Et naturlig tidspunkt for en oppsummering.

Trumps egen dom over sitt første år enkel; ingen president har vært mer vellykket. Hans motstandere kunne ikke vært mer uenige; for dem har ingen president noen sinne vært verre.

Denne siste konklusjonen ligger nok nærmest sannheten, men sier egentlig lite om de mer langsiktige konsekvensene av Trumps presidentskap.

Det mest interessante ett år etter valget, er egentlig alt det som ikke har skjedd. USA er ikke blitt et fascistisk diktatur. Pressefriheten lever i beste velgående. Det er ikke blitt atomkrig. Det er ikke blitt noen mur mot Mexico, eller et generelt innreiseforbud for muslimer.

Hovedkonklusjonen etter ett år med Trump må derfor være at han bjeffer mer enn han biter. Stordelen av hans mer rabiate valgløfter har forblitt det.

Innenrikspolitisk har han ført en tradisjonell republikansk politikk, med store skattelettelser og dereguleringer. Utenrikspolitisk har han skjelt og smelt mot Kim il-Jung på twitter, men latt realpolitikken styres av sine generaler og sikkerhetspolitiske rådgivere.

Mannen som ble valgt på løftet om å rydde opp i «sumpen Washington» synes å trives aldeles utmerket sammen med sumpdyra.

Den andre konklusjonen man kan trekke i dag er at det amerikanske demokratiet i høyeste grad har overlevd.

Trump beskrives ofte som en autoritær despot; en amerikansk Hitler eller Stalin. Nå vet få hva som egentlig går for seg i Trumps hode - men han framstår mye mer som en opportunist enn en fascist.

Det meste handler om skaffe seg penger og innflytelse. Slik sett opptrer han mer som forretningsmann enn diktator. Det har gjort ham enda rikere enn før.

Var derimot målet å sikre seg selv all makt, har han mislykkes til de grader.

Er så alt rosenrødt etter ett år med president Trump? Langt der ifra. Og det er her de mer langsiktige effektene kommer inn i bildet.

Trumps offentlige opptreden, hans narsissitiske utbrudd og groteske løgner bidrar til en gradvis forflating av den politiske samtalen.

Det har allerede dratt den offentlige debatten i USA ned i gjørma, for mange av hans motstandere er ikke redd for å svare med samme mynt.

Og når man sliter med å skille offentlig debatt fra kommentarfeltene på internett, gnager det løs på demokratiets fundament.

Mange har hevdet at Trumps suksess i stor grad skyldes nettopp hans folkelige og direkte ordbruken.

Det var kanskje sant i 2016, men en fersk meningsmåling fra anerkjente Quinnipiac University synes å tyde på at det motsatte er tilfelle i dag.

Målingen kan oppsummeres slik: 70-80 prosent av det amerikanske folk oppfatter Donald Trump som «uærlig», en som «ikke bryr seg om gjennnomsnittsamerikaneren», «ubalansert» og en som «ikke deler våre verdier».

Mye tyder derfor på at det amerikanske folket er i ferd med å gå skikkelig lei Trumps språkbruk og absurde utbrudd.

Så kanskje løsningen er å gi hans tweets mindre oppmerksomhet, og konsekvensene av hans politikk mer. Eller som Michelle Obama en gang sa: «When they go low, we go high».

Det er vel verdt å prøve, i påvente av historiens mer langsiktige fasit.

En regjering kan ikke drive utenrikspolitikk på sparebluss

13. januar var det akkurat 25 år siden Barentsregionen ble etablert.

Jeg var selv til stede på Rica Arctic Hotel i Kirkenes da utenriksministrene fra Norge, Sverige, Finland og Russland undertegnet Barentsdeklarasjonen, som la rammene for det nye samarbeidet.

Det var en pompøs og høytidelig anledning, men selve samarbeidet ble raskt brakt ned på grasrota, og har siden primært vært et folk-til-folk-samarbeid.

Det har vært barentssamarbeidets styrke, sammen med en sterk, lokal forankring.

Til å være et internasjonalt samarbeid på høyeste nivå, fikk nemlig de nordnorske fylkeskommunene en overraskende sentral rolle. Få andre regionale organer kunne på den tiden skryte av å ha en direkte linje inn til den russiske utenriksminister.

Dette var slett ingen selvfølge, og mine kilder i norsk UD kunne fortelle om en intens dragkamp før Thorvald Stoltenberg fikk viljen sin. Sterke krefter raste mot at deler av landets utenrikspolitikk skulle overlates til det de kalte «nordnorske amatører».

Det ble også etablert et eget Barentssekretariat for samarbeidet, lokalisert i Kirkenes, som nok en bevisst handling for å styrke samarbeidets lokale legitimitet.

Sekretariatet har siden hatt ulike roller, og skiftende fokus, men hovedoppgaven i dag er å bidra til nettopp folk-til-folk-samarbeidet.

Det er norsk UD som i hovedsak finansierer driften av Barentssekretariet, og på 25-årsdagen henger den i lufta. Det foreligger ingen avtale for 2018, så i realiteten driver sekretariatet uten en klar finansiering.

Selv om pengene nok kommer på plass, tyder alt på at det da også kommer kutt. Det er på mange måter talende for UDs stadig minskende interesse for barentssamarbeidet.

«Nordområdene» er det nye in-begrepet, og det er et samarbeid som i større grad foregår mellom hovedstedene - ikke minst etter annekteringen av Krim.

Barentssamarbeidet sprang ut av en spesifikk periode i europeisk historie. Sovjetunionen hadde brutt sammen, og det nye Russland var inne i en dyp, økonomisk og sosial krise.

I Kirkenes avtjente jeg min militære resttjeneste som medlem av Sivilforsvaret. To ganger i løpet av seks år var jeg med på å legge planer i forhold til mulige hendelser på russisk side av grensa.

Først da vil satte opp roder for utdeling av jod-tabletter, om atomkraftverket på Kola skulle gå i lifta. Andre gang under den økonomiske krisen midt på 90-tallet, da vi drøftet hva som kunne gjøres om grensa brøt sammen, og 60.000 russere plutselig flyktet vestover.

Nå var nok deler av denne frykten overdrevet. Den var også blandet med en stor dose naivitet.

Men våre handlinger styres ikke så mye av virkeligheten som den er, som av virkeligheten slik vi oppfatter den. Det gjelder også hvordan stater utformer sin sikkerhetspolitikk.

Det spesielle med denne perioden, var at den primære trussel ikke lenger var av militær art. I stedet handlet det om et svært sammensatt sett trusler; miljømessige, økonomiske, sosiale.

Det krevde andre vektlegginger innen sikkerhetspolitikken, og det var her barentssamarbeidet kom inn i bildet.

Som forsker jobbet Johan Jørgen Holst mye med begrepet «myk sikkerhetspolitikk», en utvidelse av sikkerhetspolitikken til å innbefatte andre trusler enn de militære.

Denne tankegangen lå bak opprettelsen av Barentsregionen, hvis eksplisitt formål var å bygge ned mistillit og fiendebilder over grensen i nord. Derav den store vektleggi

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bør ta et fastere grep om norsk nordområdepolitikk.

ngen av folkelige kontakter og en lokal forankring.

Barentssamarbeidet kritiseres ofte for ikke å ha skapt nok arbeidsplasser eller andre, konkrete resultater. Det er en feilplassert kritikk, dette var aldri hensikten.

Barentssamarbeidets primære hensikt var å dempe mulig konflikter, og der lyktes det over all forventning.

I en tid der konfliktnivået mellom Norge og Russland igjen er økende, øker også behovet for et barentssamarbeid. Som et supplement til den militære oppbygging vi nå ser. Det lokale, folkelige samarbeidet med Russland er derfor viktigere enn noen gang.

At regjeringen i stedet velger å drive utenrikspolitikk på sparebluss overfor Barentssekretariatet, er en grov feilvurdering.

Det er det minste den bør ha lært av 25 års historie med nye relasjoner over grensa mot øst.

Andøya kan fort bli den første testen på Venstres lojalitet i regjering.

«En dag da Fanden fikk i sinn,

at intet måtte skje,

da satte han i verden inn

den første komité».

Venstre er uenige med Høyre og Frp om hvordan regjeringserklæringens punkt om Andøya flystasjon skal tolkes.

Dette diktet er 130 år gammelt, men har beholdt sin aktualitet. Selv om man stadig oftere kan erstatte «komité» med «høring».

Som nå tirsdag, da vedtaket om å legge ned flystasjonen på Andøya ble løftet inn i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Eller uka før, da forholdet mellom Finansdepartementet og SSB var tema i en annen komité.

Felles for begge høringer er at lite nytt kom fram. Det ble mest en repetisjon av kjente standpunkter, påstander og motpåstander.

Nedleggingen på Andøya - og flytting av all aktivitet til Evenes - er en del av Langtidsplanen for forsvaret. Den ble vedtatt av Stortinget i 2016, gjennom et forlik mellom regjeringen og Arbeiderpartiet.

Det skulle man ikke trodd om man så tirsdagens høring. Som alltid ble angjeldende statsråd behandlet med utsøkt høflighet, men Aps representanter i komiteen hadde åpenbart finpusset opposisjonsprofilen.

De framsto svært så høye og mørke i utspørringen av forsvarsministeren. Spørsmålene var relevante nok, men man kan undres over at de ikke ble stilt før Ap sa ja til en nedleggelse. For de fleste innvendingene mot vedtaket forelå alt da.

Nå har det likevel skjedd en del siden oktober 2016. Blant annet gjorde både regjeringspartiene og Ap et katastrofevalg på Andøy i høst.

Det lokale engasjement har hele tiden vært skyhøyt, og partiene som sto utenfor forliket har lenge presset på for å få vedtaket ettergått i sømmene.

Det har regjeringen i realiteten allerede gått med på, ved at den såkalte konsekvensvalganalysen skal kvalitetssikres av eksperter utenfor regjeringsapparat og forsvarsledelse.

Forsvarsministeren henviste da også til denne eksterne utredningen, hver gang spørsmålene ble for nærgående.

Om høringen ble forutsigbar skjedde det noe adskillig mer interessant et par dager før.

Da lyktes det Venstre å få Høyre og Frp med på en «oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes», som det heter i regjeringserklæringen.

Dermed kan det virke som om Stortingets høring slår inn åpne dører: Det vil bli en ny gjennomgang av saken, uavhengig av hva komiteen kommer fram til.

Fullt så enkelt er det dog ikke. For regjeringserklæringen slår også fast at gjennomgangen skal basere seg på den foran nevnte «pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen».

Så mens Venstre tolker erklæringen slik at saken skal gjennomgås på nytt uansett, er Høyre og Frp like klare på at dette kun skal skje dersom kvalitetssikringen avslører store feil i faktagrunnlaget bak nedleggelsen. Og da primært i det økonomiske grunnlaget.

Den eksterne utredningen skal riktignok evaluere både økonomiske, operative og strukturelle sider ved å bruke Evenes til alt. Men svakheter i de andre faktorene kan i stor grad rettes opp ved å investere mer, så mye vil uansett koke ned til økonomi.

I praksis vil det si at Forsvaret til nå må ha regnet minst sju milliarder kroner feil, før Høyre og Frp vil vurdere å snu.

Legges denne siste tolkningen til grunn, betyr regjeringserklæringen i realiteten ingen ting i forhold til Andøyas framtid. En regjering kan ikke bestille en ekstern evaluering, og samtidig slå fast at den vil stå på sitt uansett.

Det interessant er derfor hva som skjer om denne evalueringen slår fast at beslutningsgrunnlaget i vesentlig grad er korrekt.

Flertallet på Stortinget kan uansett tvinge regjeringen til en bredere gjennomgang, men det vil sette Venstre i en kattepine. Skal de stå sammen med sine nye regjeringspartnere og avvise en bred gjennomgang, eller stemme etter sin overbevisning.

Andøya kan dermed fort seile opp som den første testen på Venstres lojalitet i regjering. Og i det valget er det verken noen komite eller høring som kan hjelpe partiet.

Ei heller Fanden.

1918 var året som innleder vår tid. 2018 kan være året som avslutter den

«Alle lykkelige år ligner hverandre, hvert ulykkelige år er ulykkelig på sin egen måte». Med denne lille vri på Tolstoj kan året 2018 ønskes velkommen.

Hvor ulykkelig det blir vet vi ennå ikke, men Washington Post har alt antydet at dette kan bli «det mest begivenhetsrike år siden 1918». Den amerikanske storavisen tenker primært på høstens kongressvalg, men andre begivenheter kan vise seg å bli like spennende.

I løpet av dette året skal blant annet tre av våre naboland avholde valg; Finland, Russland og Sverige. Det er også knyttet spenning til utfallet i land som Italia, Brasil, Egypt, Pakistan og Ungarn.

Noen av disse valgene er nok mer forutsigbare enn andre, og vil endre lite. Mens andre har potensial til å sende sine land inn på en helt ny kurs.

Ungarn og Italia er to slike land, der høyrepopulistiske partier kan skaffe seg posisjoner - eller tape dem. Slik fjorårets valg i Frankrike og Nederland ble viktige indikasjoner på populismens popularitet i Vest.

Når Washington Post sammenligner dette året med 1918, er det ikke tilfeldig.

Slutten av første verdenskrig la alle gamle autoriterer i grus, og det åpnet for en kulturell nyskaping uten like. Det la grunnlag for det nasjonale demokratis endelige gjennombrudd, og opprettelsen av flere nye land.

Men det åpnet også veien for ekstreme ideologier som nazisme og stalinisme.

Akkurat det var vanskelig å forutse i januar 1918. Like vanskelig som det er for oss å si noe om hva 2018 vil bringe med seg.

Men nå som den gang ligger mange gamle autoriteter i grus, brutt ned av en økende avstand mellom styrende og styrte.

I enkelte land er dette tillitsbruddet nesten toltalt. I andre handler det mer om forvitring enn sammenbrudd, men forvitrer et hus lenge nok ender også det som en grushaug.

I en slik sammenheng vil mange av årets valg kunne gi en viktig pekepinn på hvilken vei utviklingen går. Og hvor raskt den går.

Når det gjelder Norge er det tre valg som er viktigere enn andre: Sverige, Russland og USA.

De to første fordi de - på hver sin måte - er sentrale naboland. Det siste fordi USA er vår suverent viktigste alliansepartner, og en eventuell demokratisk valgseier kan tvinge Trump til å justere sin utenrikspolitiske kurs.

Det kan fort skje, men det paradoksale er at en republikansk seier vil sende et enda viktigere signal.

Kun to ganger etter krigen har presidentens parti gått fram ved denne type mellomvalg. Dette er valg der nesten alt handler om mobilisering, og de som tapte presidentvalget er mye ivrigere etter å komme seg ut og stemme.

Lykkes, tross alt dette, Trump å holde posisjonene, vil det være et signal på at hans base har befestet sin makt. Mens opposisjonen er sunket ned i apati og avmakt.

Det kan åpne for en institusjonalisering av den trumpske revolusjon. Da kan det være kun et tidsspørsmål før demokratiets balanserende strukturer mister sin innflytelse.

1918 var på mange måter året som innleder vår tid. 2018 kan være året som avslutter den. Hvorvidt det skjer eller ikke, avvhenger i stor grad av amerikanske velgere.

Pr. nå er jeg usikker på om det virker beroligende, eller skremmende.